Košík

Položek: 0

Cena: 0 Kč

Obchodní podmínky

Postup objednávky:

-  nemusíte se přihlašovat heslem ani jménem.V pravém sloupci vyberte zboží (nebo v AKCI vyberte zboží) a zadejte počet kusů (změňte přednastavený počet 1ks na Vámi požadavané množství).Přidejte zboží do košíku kliknutím na zelenou šipku . Pro kontrolu zboží v nákupním košíku klikněte na nákupní košík vpravo nahoře nebo odstraňte nesprávně objednané.Zadejte e-mail (pokud chcete od nás potvrzení objednávky), fakturační nebo dodací  adresu (pokud nejsou stejné) a mobilní telefon.Odešlete objednávku.(99% zboží je skladem, pokud některé zboží není skladem  a ani do 2 dnů nebude, objednávku odesíláme bez tohoto zboží).Nevykryté zboží z objednávky neevidujeme. 

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky vydává Mgr. Jana Manová, Šebetov 243, 67935, IČ: 75625628, provozující internetový portál a internetový obchod www.velkoobchod-man.eu, jako prodávající, pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů.

Dle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.Zároveň je povinen přijatou tržbu zaevidovat u správce daně online, v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin.

2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků, kterými mohou být fyzické osoby - nepodnikatelé , fyzické osoby - podnikatelé a právnické osoby (všichni dohromady dále jen "Zákazník" nebo "Kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem ČR. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, nýbrž podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, zákonem č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

3. Odesláním závazné objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek a všech jejich součástí platných pro internetový obchod www.velkoobchod-man.eu v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Na tyto podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou objednaného zboží. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Pojmem objednávka se pro tyto Obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen "Objednávka").

2. Učinit objednávku je možné prostřednictvím nákupního košíku a webového rozhraní www.velkoobchod-man.eu. Takto učiněná objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti a obsahovat určité nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení  zboží k zákazníkovi.

3. Zákazníci, musejí uvést minimálně tyto údaje:

-jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele - právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby

- místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ

-IČ kupujícího,DIČ kupujicího,  je-li podnikatelem

-kontaktní údaje - telefonní číslo pro doručení SMS zprávy

-počet kusů  objednaného zboží

4. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je prodávající oprávněn odmítnout. To má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

5. Kupující má možnost  neodeslanou objednávku zkontrolovat nebo opravit.

6. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího), a to prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce . Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

III. Zrušení objednávky

1. Kupující může objednávku zrušit, resp. stornovat bez uvedení důvodu. 

Zrušení objednávky lze provést  e-mailem na adrese  :vit.man@seznam.cz.

2.Náklady při posílání nechtěného zboží zpět  hradí kupující.

IV. Dodací podmínky

1. Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla od 1 do 3 dnů po uzavření kupní smlouvy - dobírkou - balík do ruky. Na zásilku máte 3 dny na vyzvednutí na poště, potom se vrací zpět k nám.

 

2. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v odstavci 1 a 2 těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit.

3. Objednané zboží bude zasláno na adresu doručení dobírkou, prostřednictvím České pošty, a.s. . nebo si ho můžete vyzvednout osobně na prodejně.

4. K ceně objednávky bude připočteno poštovné pro zásilky dle množství objednaného zboží.

Do ČR je to: Od 1Kč do 1000 Kč: 150 Kč; od 1001Kč do 3000Kč: 120 Kč; od 3001Kč do 4999Kč : 80 Kč , nad 5000Kč - .bez poštovného.

5. Zaslání zboží do ostatních zemí nerealizujeme.

6. K zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad.

7. Okamžikem převzetí zboží Kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

 

V. Kupní cena a platební podmínky

1. Výslednou cenu má zákazník možnost kontrolovat přímo při vytváření objednávky.

2. Prodejní ceny na našich www stránkách jsou uvedeny  bez DPH.

3. Způsob platby  zboží - dobírkou ,fakturou hrazenou předem nebo  hotově při osobním vyzvednutí zboží.

4. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny.

VI. Odstoupení od smlouvy kupujícím

1. Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující právo dle ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku od takto uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu  do 14 kalendářních dnů.

2. Po obdržení vráceného zboží prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do14 dnů od odstoupení, zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

3. Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy do 14dnů bez udání důvodu a vrácení peněz.  Zboží nemusíte vracet v originálním obalu,  ovšem lze vám odečíst  náklady na nové zabalení zboží, event.  náklady na uvedení zboží do původního stavu.

VII. Práva z odpovědnosti za vady, záruka

1. Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.Zákazník má možnost řešit reklamace také mimosoudní cestoupřes ČOI.

2. Práva a povinnosti stran při uplatňování práv Kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upravena Reklamačním řádem prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

VIII. Ochrana osobních údajů

1. Kupující a prodávající se dohodli, že osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tedy údaje uvedené  objednávkovém formuláři nebudou použity pro marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je nebudou zpřístupněny třetím subjektům .

3. Při  způsobu doručení  kupující souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem , tedy údaje uvedené v  objednávkovém formuláři sdělovat  pouze České poště   za účelem kontaktování kupujícího doručovatelem, a to při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího. Novější Obchodní podmínky ruší Obchodní podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto Obchodních podmínek se posuzují vždy podle Obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu .Obrázky sortimentu mohou být ilustrativní a nemusí vždy odpovídat skutečnosti.

2.Zákazník tímto uděluje souhlas s možným  vystavením a zasláním účtenky elktronickou formou .

(Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 26. února 2017.) 

 

 

Vodovodní baterie a příslušenství

Topenářské zboží

Vodařské zboží

Podlahové vytápění

Zahradní program

Filtrační program

Spojovací materiál

Čisticí a úklidové prostředky

Stavba

Zahrada

Malířské potřeby

Domácí potřeby

Dílna